Turvavalgustussüsteemid

Turvavalgustuse ülesandeks on juhatada inimesed erinevates ohuolukordades  või  üldvalgustuse rikke korral turvaliselt hoonest välja. Turvavalgustus kasutusala järgi on evakuatsiooni-, paanikavältimis- ja riskialavalgustus.

Evakuatsioonivalgustus on turvavalgustus, mis on ette nähtud ohtu sattunud inimeste poolt evakuatsioonitee ja sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks.

Ohu korral kasutatava väljapääsu ukse juures ja evakuatsiooniteel olevad ohutusmärgid valgustatakse. Kohtadesse, kust evakuatsioonipääsu märki ei ole näha, paigaldatakse valgustatud suunamärk. Evakuatsioonipääsu- või suunamärk peab olema nähtav ükskõik millisest evakuatsioonitee punktist.

Riskialavalgustus on turvavalgustuse osa, mis on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või situatsioonis olevate inimeste ohutuse tagamiseks ning seadmete ja protsesside ohutuks väljalülitamiseks.

>> Galerii tehtud tööd…