Missioon

AS Hedengren Eesti tagab:     –     süsteemide töökindluse;

                                                             –     asjatundliku hoolduse;

                                                             –     parima klienditeeninduse.

 

 

Kvaliteedi lubadused

USALDUSVÄÄRSUS – peame kinni tähtaegadest ja kokkulepetest ning  järgime seadusandlikke nõudeid.

KLIENDIKESKSUS – alustame oma kliendi vajaduste realiseerimist algusest lõpuni. Oleme paindlikud ja kliendi pisemaidki vajadusi arvestavad. Koolitame oma kliente.

PROFESSIONAALSUS – arendame ja koolitame pidevalt oma personali, tahame, et meie meeskond koosneks oma ala parimatest spetsialistidest.

POSITIIVNE SISEKLIIMA –väärtustame oma töötajaid. Kasutame kaasaegseid töövahendeid. Oleme loonud keskkonna, mis soodustab head tööd.

PIDEV ARENG – parendame pidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi. Vähemalt kord aastas vaatame üle oma kvaliteedipoliitika ja -eesmärgid  jätkuva sobivuse suhtes ja viime sisse vajalikud muudatused.

 

Ülaltoodud lubadustega tagame oma toodete, teenuste, töötajate ning tervikuna meie ettevõtte