Missioon

USALDUSVÄÄRSUS – peame kinni tähtaegadest ja kokkulepetest, järgime kehtivat seadusandlust ning  eetikanõudeid.

KLIENDIKESKSUS – realiseerime kliendi vajadused ja soovid protsesside algusest lõpuni. Oleme paindlikud ja abivalmid. Koolitame ja nõustame oma kliente.

PROFESSIONAALSUS – arendame ja koolitame pidevalt oma personali, tahame, et meie meeskond koosneks oma ala parimatest spetsialistidest.

POSITIIVNE SISEKLIIMA –väärtustame oma töötajaid. Kasutame kaasaegseid töövahendeid. Oleme loonud keskkonna, mis soodustab head tööd.

PIDEV ARENG – parendame pidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi. Vähemalt kord aastas vaatame üle oma kvaliteedipoliitika ja -eesmärgid jätkuva sobivuse suhtes ja viime sisse vajalikud muudatused.

INNOVATIIVSUS – Liigume kaasa uuendustega meie tegevusaladel. Pakume alati klientidele uusimaid ja kaasaegsemaid lahendusi.

Ülaltoodud lubadustega tagame oma toodete, teenuste, töötajate ning tervikuna meie ettevõtte kvaliteedi.